Ik heb een coachingsgesprek met een manager, waarbij het niet echt lekker loopt in zijn team.

“Het is onrustig in mijn team en ik heb het gevoel dat een van mijn seniors een beetje aan mijn stoelpoten aan het zagen is.” zegt hij. “Wanneer is die onrust ontstaan?” vraag ik. “Sinds we een vacature hebben uitstaan. Er zijn onlangs twee teamleden weggegaan, we hebben nu 1 junior aangenomen, maar de andere vacature moet nog vervuld worden. Dat levert veel werkdruk op.” “En hoe wordt dat opgelost?” vraag ik. “Ik spring zoveel mogelijk bij. Ik ken de projecten inhoudelijk gelukkig goed aangezien ik dit werk zelf ook jarenlang gedaan heb. Ik vind het fijn om mee te helpen, maar merk dat ik de onrust in mijn team nog niet heb opgelost.” zegt hij.

DOOR KATINKA TOET

Onderlinge verbindingen

Vanuit een systemisch perspectief is bovenstaande casus zeer interessant. Met een systemische blik analyseer je niet zozeer het probleem zelf (de vacatures in dit geval), maar kijk je vooral naar de onderlinge verbindingen en de interactie tussen deze verbindingen. Je kijkt als het ware vanuit het grotere geheel naar de dynamiek en de onderlinge patronen.

In dit geval bleek na doorvragen dat de leidinggevende uit loyaliteit aan zijn team was gaan meewerken, maar daarmee zijn rol als leidinggevende een beetje verwaarloosde. Systemisch gezien is er dan een verstoring in de ordening. In elk geheel is er een natuurlijke ordening: iedereen heeft zijn eigen plek. De leidinggevende staat in de ordening hoger dan een teamlid. Als je als leidinggevende, zoals in de casus hierboven, instapt op het niveau van medewerker (omdat er een gat gevallen is op dat niveau vanwege de grote hoeveelheid werk), laat je als het ware zelf weer een gat vallen op management niveau. En dat heeft weer gevolgen voor het team. Als jij als leidinggevende namelijk niet het gedrag laat zien wat past bij de daadwerkelijke positie, die je hebt, geeft dat onrust in het team.

Het teamlid, dat aan de ‘stoelpoten zaagt’, pakt in feite een deel van de positie als leidinggevende vanwege de ruimte, die gekomen is op managementniveau. Hij stapt in het gat, dat de leidinggevende zelf heeft laten vallen op managementniveau. Toen de leidinggevende dit inzag, besloot hij zijn plek als leidinggevende meer in te nemen en prioriteiten te stellen in het werk rekening houdend met de beperkte bezetting in het team. Er kwam gelijk meer rust in het team.

Kijken met een systemische bril

In mijn 12 jaar ervaring als leiderschapscoach zie ik dit vaak gebeuren. Sinds ik het systemische perspectief een aantal jaar geleden heb toegevoegd aan mijn skillset, ervaar ik dat als grote verrijking in mijn werk. Kijken met een systemische bril geeft zoveel inzicht en helderheid in wat er speelt in de onderlinge verhoudingen. Het helpt echt om meer flow te creëren in situaties, die niet lekker lopen. Ook privé.

Misschien herken je het wel dat je je partner wilt helpen en per abuis in een coachende rol schiet i.p.v een luisterend oor als partner. Ook in die situaties is het handig om op je eigen plek te blijven. Levert veel rust op in je relatie 😉 Door systemisch te kijken naar je werk, relaties en je plek, wordt vaak als vanzelf helder wat je kunt doen om meer flow en ruimte te creëren in een situatie, die vast zit. Als je vorige partner bijvoorbeeld nog in je hart woont, is de plek in je hart ‘bezet’ en is er niet genoeg ruimte voor een nieuwe partner. Je lichaam is weliswaar in het nu, maar je hart is nog verbonden met ‘daar’ en het verleden. Dan helpt het om je vrij te maken van de verbinding met je oude partner zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe liefde. Door je verbindingen te reorganiseren kan het weer stromen. 

Met een systemische bril krijg je inzicht in wat er nodig is om de energie weer te laten stromen. Op het moment dat je doorhebt wat er speelt, bijvoorbeeld dat je vanuit verbinding met een oude overlevingsmodus uit je kindertijd verantwoordelijkheden overneemt, die niet van jou zijn, dan kan dat bewustzijn je helpen om je vrij te maken van het oude patroon. Het bewustzijn dat dit gedrag hoort bij het verleden en niet meer bij de situatie ‘hier en nu’ geeft je de vrijheid en ruimte om te verbinden met het volwassen deel in jezelf en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. De vraag: waar verbind ik mezelf mee als ik dit doe of zeg? geeft daarbij gelijk al inzicht en ruimte. 

Wil jij leren hoe je de systemische principes kunt toepassen in dagelijkse praktijk situaties? Dan is de masterclass systemisch perspectief een aanrader. In deze training wordt de logica van systemen helder uitgelegd en makkelijk toepasbaar gemaakt voor de dagelijkse praktijk zodat je meer flow, energie en rust ervaart.